Att köpa fastighet i sitt eget land kan vara nog så utmanande, försök sen föreställa dig att du ska göra det i ett främmande land.
18
JAN

Att köpa fastighet i Turkiet - De viktigaste sakerna att veta

Att köpa fastighet i sitt eget land kan vara nog så utmanande, försök sen föreställa dig att du ska göra det i ett främmande land.

Att köpa fastighet i Turkiet - De viktigaste sakerna att veta

Att köpa fastighet i sitt eget land kan vara nog så utmanande, försök sen föreställa dig att du ska göra det i ett främmande land. Tack och lov finns hjälp att få.

Låt oss titta på några av de viktigaste sakerna du behöver veta om att köpa en fastighet

Att köpa fastighet i Turkiet går i mångt och mycket till på samma sätt som om du skulle köpa en i ditt hemland. Låt oss peka ut de viktigaste punkterna du behöver veta om.

Skatt på bostadsköp - ibland kallad lagfartskatt, uppgår till 4% av taxeringsvärdet på fastigheten du köper. Plus några små ytterligare administrativa skatter. (stämpelskatt etc)

Vänligen notera; Enligt turkisk lag, bör lagfartens överföringsavgift betalas av båda parter, 2% från köparen och 2% från säljare, men i praktiken är det oftast köparens ansvar att betala hela beloppet på 4%. Detta kommer man överens om innan och skriver in i köpekontraktet.

Undersöka - undersöka är nyckeln, och du måste undersöka allt, från huspriserna, situationen på fastighetsmarknaden, mäklare och växelkurser mellan valutor. När du har kollat allt kan du börja bygga en relation med din mäklare, en bra och stark relation med din mäklareär ett måste.

Inspektera fastigheten - Om du planerar på att köpa en fastighet i Turkiet så är det mycket troligt att du har varit i Turkiet innan. Dock bör du alltid besöka fastigheten och inspektera den innan du köper så att du blir 100% säker på att det är rätt fastighet för dig.

Utse en advokat - Om du ger fullmakt till en advokat i Turkiet kan denna avsluta affären för din räkning. Många människor gör detta för att spara tid eftersom de då inte behöver stanna i Turkiet för att slutföra köpet.

Militärt godkännande - Något du måste få för att ha rätt att äga en fastighet i Turkiet. Detta är en nödvändighet innan du lagligt kan äga en fastighet i ditt eget namn. Ansökan om godkännande från militärmyndigheten är en process som kan starta när du har valt vilken fastighet du vill köpa.

TAPU - Det sista steget i ett fastighetsköp i Turkiet är registrering av din lagfart, som här kallas TAPU. När allt är klart och ditt hem / egendom kan registreras i ditt namn så kommer du att få de nya handlingarna.

ISKAN - är en handling som styrker att fastigheten är konstruerad i enlighet med de regler, och att byggandet har slutförts i enighet med bygglagstiftningen, för byggnad som ska användas för boende.

TAPU processen är egentligen inte helt klar förrän du har fått ISKAN.

ISKAN visar att en egendom är lämplig för användande som bostad. Det är inte lätt och ibland inte möjligt att erhålla tjänster såsom vatten, avlopp och el för en byggnad utan ISKAN. Med ISKAN kan du få el och vatten i ditt eget namn och när det har registrerats kommer du att debiteras i enlighet med de priser som gäller för privatbostad i den kommun din bostad är belägen. 

Kapitalvinstskatt - betalas till regeringen om du säljer egendom inom 5 år från inköpsdatumet. Kapitalvinstskatten beräknas som en procentsats på eventuell vinst du har gjort över den årliga inflationstakten. Det är cirka 15%.

Skulder - Tänk på att utestående skuld på fastighet eller mark kan vara den nya ägarens ansvar, därför är det viktigt att undersöka detta grundligt innan du bestämmer dig för att köpa.

Taggar


Dela