Nordic Trust Homes
Intresset för att investera i Turkiet och kringliggande marknader har konstant ökat sedan millennieskiftet, detta utifrån flera perspektiv
08
MARS

Turkiet är vårt närmaste tillväxtland

Intresset för att investera i Turkiet och kringliggande marknader har konstant ökat sedan millennieskiftet, detta utifrån flera perspektiv

Så skrev Avanza i en artikel i slutet av 2015.

Vad menade då Avanza med detta? Vi ska försöka ge Er en bild av den totala turkiska ekonomin och inte bara bostadsmarknaden likt många andra aktörer i vår bransch. Det är trots allt den totala ekonomin som styr hur bostadsmarknaden utvecklar sig. Här kommer intressant läsning och lite att fundera på…

Intresset för att investera i Turkiet och kringliggande marknader har konstant ökat sedan millennieskiftet, detta utifrån flera perspektiv. Vi ska försöka räta ut några av dem för Er läsare. Turkiet ligger geografiskt sett i gränslandet mellan öst och väst, mellan Asien och Europa. Det finns stora geopolitiska utmaningar i regionen just nu men på längre sikt är landets geografiska läge en strategisk tillgång.

Turkiet är världens 17:e största ekonomi med en relativt ung befolkning. Befolkningsmängden uppgår till cirka 76 miljoner där omkring 27 procent är i åldrarna 0–14 år och där 50 procent är under 30 år. Denna statistik skapar goda förutsättningar för framtida tillväxt.

Dessutom så fortlöper den stora ekonomiska reform som inleddes i början av 1990-talet fortfarande på i oförändrad styrka. Reformen går ut på att minska statens kontroll över ekonomin för att successivt övergå till en modernare marknadsorienterad ekonomi. Detta skapar goda förutsättningar för utländska företag att etablera sig i landet. Turkiet har öppnat sina marknader genom att begränsa statliga kontroller på utrikeshandel och investeringar och privatisering av offentligt ägda industrier.    

Ekonomin är inte längre dominerad av jordbruk, utan mer av ett utvecklat industriellt komplex i de större städerna. Tjänstesektorn har också visat hög tillväxt de senaste fem åren och står numera för nästan två tredjedelar av landets BNP. Under stora delar av 2000-talet växte den turkiska ekonomin med 6-8 procent. På senare år har dock tillväxten mattats av ordentligt, eller snarare kommit ner till mer normala nivåer i jämförelse med EU. Turkiet har bland annat påverkats negativt av den svaga tillväxten i EU, landets viktigaste handelspartner. BNP-tillväxten förväntas ändå ligga mellan 3,5-4,0 procent fram till 2017.   

Risker saknas inte, i likhet med andra tillväxtländer. I Turkiets fall handlar det mest om mindre politisk oro i närområdet. Turkiet är indirekt inblandat i kriget i Syrien och Irak och konflikten med kurderna i de sydöstra delarna av landet är också ett orosmoment. Men det finns allt för många länder som har mycket att förlora vad gäller en upptrappning bland Turkiska intresseområden. NATO, EU och USA är alla beroende av Turkiet och tvärtom. Därför kommer Turkiet och dess ekonomi stå stadigt när det ”blåser” som mest trots dessa orosmoln.

Tittar man på Turkiets handel med omvärlden så framträder Europa som den klart viktigaste handelspartnern. Runt hälften av landets export går till EU och cirka 40 procent av importen kommer från EU-länder.Tyskland är det största exportlandet följt av Irak, Iran och Storbritannien. Viktiga exportvaror är kläder och textilier, elektrisk utrustning och elektronik (bland annat TV-apparater), fordon, jordbruksprodukter (frukt, grönsaker, vin) och mineraler (järn och stål).

När det gäller svensk anknytning så finns runt 250 svenska företag representerade i landet, bland andra Ericsson, Teliasonera, Autoliv, Securitas, H&M, Sandvik, Lindex och IKEA. Relationen mellan Sverige och Turkiet har förbättrats avsevärt sedan mitten av 2000-talet och handeln mellan länderna har ökat konstant. De senaste fem åren har turkiska börsen stigit med 40 procent och de långsiktiga tillväxtutsikterna ser fortsatt goda ut trots att en del turbulens uppstått och kan uppstå på vägen.

Vad innebär då detta för dig som tänkt investera i Turkiet och fastigheter? Ett land som utvecklats så här stadigt under turbulenta tider kommer inte att påverkas av kriser likt det vi sett i Spanien, Grekland och Portugal. Priserna för bostadsmarknaden i Turkiet är idag fortsatt låga. Däremot sker en positiv utveckling med en värdeökning om ca 8-10% per år. Det är och kommer fortsatt att vara billigt att bygga i Turkiet vilket innebär att du som investerare aldrig behöver känna oro kring din investering. Skulle Turkiet som land komma med i EU skulle bostadspriserna per automatik få ytterligare en positiva effekt. Med hänsyn till situationen i Syrien är det högst sannolikt att Turkiet kommer med i EU inom kort. Det är alltså hög tid att investera inom fastigheter i Turkiet.

Taggar


Dela

CHATTA PÅ WHATSAPP!