Nordic Trust Homes
Här följer de restriktioner som gäller för utlänningar:
04
APR

Finns det några begränsningar för en utlänning att köpa mark eller fastighet i Turkiet?

Här följer de restriktioner som gäller för utlänningar:

a) Personer med utländskt medborgarskap kan köpa maximalt 30 hektar mark i Turkiet.

b) Utlänningar kan inte förvärva egendom inom militärt område eller i säkerhetszoner. Att hyra egendom i sådana zoner kan beviljas efter särskild prövning.

c) Högst 10 % av den totala ytan i ett län kan säljas till utlänningar.

d) Utlänningar från grannländer kan inte förvärva mark eller fastigheter i län som gränsar till sitt hemlands gränser. (Exempelvis är greker inte tillåtna att köpa fastighet längs den egeiska kusten, bulgarer får inte köpa i Edirne eller Kirklareli och ryssar längs östra Svartahavskusten)

d) de ovannämnda begränsningarna kan förbises i de fall personen har för avsikt att starta verksamhet med utlandshandel.

e) Förvärv av egendom kan komma att ogiltigförklaras i följande fall; 1. om egendom förvärvas i strid med gällande lagar; 2. om berörda myndigheter upptäcker att egendom används i strid med inköps ändamål; 3. om egendom förvärvas med särskild avsikt för ett specifikt projekt och förvärvaren inte inkommer med ansökningshandlingar till berörda myndigheter inom utsatt tid; 4. om avsedda projekt inte materialiserats i tid.              

Om du vill ha professionell hjälp vid fastighetsköp står vi på Nordic Trust Homes gärna till tjänst. Vänligen kontakta oss här www.nordictrusthomes.se

Taggar


Dela

CHATTA PÅ WHATSAPP!