Nordic Trust Homes
Typer av cancerbehandling och kirurgi på privata sjukhus skulle vara gratis för landets medborgare.
22
SEPT

Turkiet lovar fri cancerbehandling för landets medborgare

Typer av cancerbehandling och kirurgi på privata sjukhus skulle vara gratis för landets medborgare.

I ett revolutionärt drag för att förbättra miljontals människors hälsa, meddelade Turkiet igår att alla
typer av cancerbehandling och kirurgi på privata sjukhus skulle vara gratis för landets medborgare.

Jülide Sarıeroğlu, arbets- och socialminister, säger att "Vi uppfyller löftet till våra cancerpatienter att
vi ska hjälpa dem bekämpa denna sjukdom ", sa hon i en skriftlig uttalande. Det kommer att medföra
en ytterligare belastning på cirka 750 miljoner TL (162,4 miljoner USD) per år för Social Security Fund
(SGK) som täcker kostnaderna för medicinsk vård, en betydande ökning från 240 miljoner TL per år.
Men ministeren säger att fler förbättringar inom hälsovården är att vänta, oavsett kostnaderna.

Omkring 164 000 personer diagnostiseras med cancer varje år i Turkiet, ungefär 450 människor på
daglig basis. Lung- och bröstcancer är mest framträdande former av sjukdommen. Statistiken visar
ingen signifikant minskning eller ökning av antalet fall och landet ligger fortfarande efter utvecklade
länder som USA och EU när det gäller frekvensen av cancerfall.

Efter lungcancer är prostatacancer den vanligaste för män. Siffrorna visar också att 27.000 fall i
samband med rökning diagnostiserades förra året. Turkiet införde ett omfattande rökförbud på
offentliga platser under 2009 och kämpar för att begränsa rökningen med en uppsättning åtgärder.
När det gäller bröstcancer diagnostiserades cirka 17 000 kvinnor i fjol enligt statistik från
hälsodepartementet. I sin kamp mot cancer driver Turkiet 198 centra, inklusive 33 mobila enheter för
att tidigt diagnostisera cancer via medicinska kontroller och medvetenhet. Centren, särskilt de
mobila erbjuder screeningtest, vilket ökar chansen för en tidig diagnos.

Turkiet har under senare år vidtagit åtgärder för att föryngra det gamla hälsovårdssystemet.
Regeringen har även sänkt de byråkratiska kraven för behandling av patienter på undervisnings
sjukhus. Befintliga sjukhus har moderniserats och mer än 500 nya sjukhus har öppnat i Turkiet.

CHATTA PÅ WHATSAPP!