Nordic Trust Homes
Hur man köper fastighet i Turkiet? | Turkiet fastighet köpa uppgifter | Frågor och Svar om att köpa Turkiet fastighet

Frågor & Svar

Hur man köper fastighet i Turkiet? | Turkiet fastighet köpa uppgifter | Frågor och Svar om att köpa Turkiet fastighet

VARFÖR SKA MAN INVESTERA I FASTIGHETER I TURKIET?

Det finns många skäl till att investera i Turkiet.


TURKIET & EU

Turkiet har varit kandidat för EU-medlemskap sedan 1999. Förhandlingarna började öka under 2005 och det väckte stort intresse bland investerar som vill köpa fastighet i Turkiet. Detta påverkade den turkiska fastighetsmarknader på ett positivt sätt. Det är viktigt att investera i rätt fastighet i Turkiet vid rätt tidpunkt.


EKONOMI

Turkiets ekonomi har varit stabil jämfört med andra länder och denna trend förväntas att växa. Turkiets geografiska läge bidrar mycket till landets ekonomi. Turkiets ekonomi har de senaste åren växt och upplevt en kraftfull ekonomisk utveckling. Landet är idag en av världens främsta tillväxtekonomier med en stabil inflationstakt, gynnsamma utlåningsräntor, en hög och allt mer växande BNP. Priserna på bostäder i landet är mycket attraktiva och allt fler investerare söker sig till Turkiet. En hög tillväxt skapar ett tryggt investeringsklimat. Turkiet har en ekonomisk gynnsam befolkningsstruktur vilket skapar förutsättningar för framtida tillväxt. Turkiet tillhör och är en av världens 20 största ekonomier.


STORA MÖJLIGHETER ATT KÖPA OCH HYRA UT SIN LÄGENHET I TURKIET

Allt fler spekulanter visar intresse för att köpa fastighet i Turkiet för att sedan kunna hyra ut den. Den turkiska fastighetsmarknaden har stora möjligheter och uthyrningsmöjligheter och upptäcks av allt fler investerare som vill köpa och investera i Turkiet.


EFTERFRÅGAN

Det finns en stor efterfrågan på fastigheter i Turkiet. Idag är det väldigt lätt för lokalbefolkningen att köpa fastighet i Turkiet och priserna är väldigt attraktiva för utländska investerare och solälskare.


Efter att allt fler utländska köpare valt att investera i Turkiet, har den turkiska regeringen vidtagit åtgärder för att göra köpprocessen av fastigheter i Turkiet snabbare och enklare. Att köpa fastighet i Turkiet är snabbare och enklare än vad man kan tro och proceduren är smidigare än i de flesta europeiska länder. Vår köpguide hjälper och ger dig viktig information som du bör tänka på innan du köper fastighet i Turkiet.
Kostnader som tillkommer vid köp av lägenhet i Turkiet är lagfart (TAPU), dokument-stämpel, advokatkostnader (advokat är önskvärt), och andra mindre diverse kostnader kan uppstå. Vi rekommenderar att du förväntar dig extra kostnader som uppgår till ca 4,4 % av fastighetsvärdet.
SÖK